Инфраструктура на квадрат и куб

Паркът разполага със собствен трафопост и аварийно захранване. Наличен е и собствен водоизточник, за да се предотврати спиране на дейността заради аварии и спиране на водата поради външни причини. Всеки наемател, има
възможност за свързване към газопреносната мрежа.

Достъпът до шосейни връзки към основните транспортни трасета е асфалтиран.

DJI_0154.JPG
 
DSC01914.JPG
DJI_0039 (1).JPG
 
 
 
Diagram 1.png
 

Сгради, Скроени по Мярка

Сградите в парка са модерни и устойчиви. Създадени са да бъдат приспособявани към нуждите на бизнеса, който ще ги наеме. Проектирането на “Ист Ринг” и бъдещите фази на развитие са консултирани от Econsult (www.econsult.at) – австрийско архитектурно бюро с богат опит в логистични проекти.

Товароносимостта на пода на сградите е 5 т./кв.м., а минималната светла височина на помещенията е 10.5 м. Това позволява приемане на индустриални компании с тежки машини и съоръжения.

Самите сгради са с BREEAM сертификат - отговарят на всички европейски стандарти и същевременно намаляват разходите за комунални услуги.

Предвидено е изграждането и на логистични площи със специален температурен режим.

Diagram 2.png
 
 
BioPharmaIcons_Frame3c_3Column_circle-1.png

Работна Ръка - София ++

В близост се намират множество по-малки населени места. Наемателите могат да набират работна ръка с разнообразна квалификация, според нуждите си.

 

Управлението
(Facility Management)

В Ист Ринг наемателите нямат грижа за поддръжка на площите. Бизнесът идва с оборудването, стоката и служителите си. Всичко останало – от снегопочистването до подмяната на осветлението, е грижа на управителя.

 
vendors_03.png
 

Сертификатът BREEAM

“BREEAM” е водеща международна схема за независима оценка на устойчивостта на инфраструктурни проекти и сгради. Създадена през 1990 г., тя е най-старата подобна система за оценка. Името й идва от съкращението на английски „Building Research Establishment Environmental Assessment Method“ – „Метод за оценка на Института за изследване на сградите“. Стандартът оценява проектите спрямо тяхното въздействие на околната и социално-икономическа среда в категориите: управление, енергия, здраве и благополучие, транспорт, водни ресурси, материали, отпадъци и замърсяване на околната среда.

LOGO_BREEAM_HERRADURA.png
 
Diagram 1.png
 

Енергиен Комфорт

Сградите на Логистичен Парк Ист Ринг са проектирани да бъдат енергийно ефективни. Всяка от тях разполага с фотоволтаични панели на покрива, от които се покриват нуждите от електричество на офисните части. За останалите площи все още се разчита на общата електропреносна мрежа, но за допълнителна сигурност е осигурено и аварийно захранване от дизелагрегати. Това е част от цялостната инфраструктура, чиито характеристики са важен критерий при избора на наемателите. Освен бърз достъп до главен път, добрата инфраструктура включва и подходящо електрозахранване и ВиК.

DJI_0039.JPG
 
Diagram 2.png
 

Сградите

Сграда 1

Модерна сграда с площ от 6 399 кв. м., която покрива най-високите европейски стандарти. Някои от основните й характеристики са:
- 5 825 кв.м. складова площ
- 574 кв.м. офиси и битови помещения
- Стоманобетонова конструкция
- Минимална светла височина 10,50 м
- Фотоволтаична станция на покрива, която покрива нуждите от електричество на битовите помещения
- BREEAM сертификат с No.: BREEAM-0053-1061

Сграда 2

Eтап 2 от проекта бе изграждането на сух склад с разгъната застроена площ от 6 400 кв. м., идентичен на Сграда 1. Сграда 2 е напълно завършена и изцяло отдадена под наем през месец юни 2016 г.

Сгради 5 & 6

Следващата фаза от проекта предвижда изграждането на сух склад с разгъната застроена площ от 12 800 кв. м., със следните характеристики:
- 11 650 кв. м. складова площ
- 1 150 кв. м. офиси и битови помещения
- Подсилена стоманобетонова конструкция
- Минимална светла височина 10,50 м.
- Фотоволтаична станция на покрива, която ще покрива нуждите от електричество на офисната част
- BREЕАМ сертификат

 
Сграда 2 със стелажи и стока отвътре.

Сграда 2 със стелажи и стока отвътре.

 
Реален образ на това как ще изглеждат сгради 5 & 6 отвътре.

Реален образ на това как ще изглеждат сгради 5 & 6 отвътре.

 
 
 
nNCH_1131.jpg

Намаляване на риска

Към днешна дата намаляваме риска, като инвестираме в София, където определено търсенето е по-постоянно и сме сигурни, че го има. Надявам се скоро да се появи клиент и да направим нещо подобно във Варна и Видин - Христо Кусев, инвеститор в Логиситичен Парк Ист Ринг