7 тайни на перфектния логистичен склад

zx620y348_3209030.jpg
 

Кои са основните параметри, които трябва да бъдат внимателно преценени при избора на логичистичен склад

1. Локацията
Всъщност това не е голяма тайна. Местоположението е най-важната характеристика на недвижимите имоти. Ключово за складовете е да бъдат близо до крайния пазар на стоките. Според Владимир Гюрджиев, мениджър индустриални и логистични площи във Forton/ Cushman & Wakefield Alliance, за да е ефективен и икономически рентабилен складът, отдалечеността му от крайната точка на доставка/дистрибуция трябва да е до 20 км. В същото време важен е достъпът до транспортна инфраструктура – шосейни и жп пътища, които водят до летища, жп гари и пристанища.

По тези две причини повечето складове са разположени в предградията на най-големите градове, в близост до околовръстните им шосета.

Третият съществен компонент е цената на земята в зоната, в която се намира складът. Това определя възможността на инвеститорите да реализират логистичен проект, който е икономически състоятелен, в същото време приемливи за пазара наемни цени.

Според Христо Кусев, управител на "Ист Ринг ЛП" ООД, ако земята е по-скъпа от 30 евро, на нея няма място за склад.

Като най-подходящи зони около София, които отговарят на повечето изисквания, се очертават тези по околовръстния път, в радиус на около 15 км от София, в районите на Равно поле, Нови хан, Елин Пелин, Столник и Кремиковци, на запад – в Божурище и Костинброд. Има много сериозен потенциал и за вътрешноградска логистика.

Съществуват и вътрешноградски логистични центрове, които обслужват "последната миля" до клиента и са разположени в крайните квартали и стари- те индустриални зони. В София това са "Военна рампа", кв. "Илиянци", районът около летището.

За да прочетете пълната статия, посетете: Капитал

 
Hristo Kusev